1. Cursuscentrum      KUNST KIJKEN


Wat kan Cursuscentrum KUNST KIJKEN u bieden


Jaarlijks een nieuw aanbod van cursussen op het gebied van

  1. architectuur

  2. schilderkunst

  3. beeldhouwkunst

  4. iconografie

  5. actuele tentoonstellingen


Wilt u ook

  1. met meer plezier en begrip naar beeldende kunst en architectuur kijken

  2. bijbelse, mythologische, historische en literaire thema’s leren kennen

  3. goed geïnformeerd interessante, actuele exposities zien


Schrijf u op tijd in voor één of meer cursussen en laat u verrassen

           Maximaal 12 deelnemers per cursus

Meer over Cursuscentrum KUNST KIJKEN

  1. In 1989 heb ik, Nelleke van Poelgeest-Zuurhout, Cursuscentrum KUNST KIJKEN  opgericht. Ik ben afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden in kunstgeschiedenis en archeologie, bijvakken filosofie, bedrijfskunde en didactiek.

Voor informatie over de cursussen en inschrijving, zie Cursussen en Inschrijven


Voor toezending van het programmaboekje en overige informatie

           T 0182-394055 of

           E kunstkijken@hetnet.nl